O NAS

   Stowarzyszenie Równych Szans powstało w 2003 roku w Zielonej Górze z myślą o drugim człowieku. Naszym głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Zgodnie z tą ideą powstał pomysł na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci płatników KRUS zamieszkujących województwo lubuskie. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi obozami, swoim zasięgiem działaności objęliśmy inne województwa z naszego kraju. 

Jesteśm organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000175920.

   Współpracujemy z jednostaki publicznymi, m.in. z Urzędem Gminy Zielona Góra, Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w Olsztynie, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą we Włocławku, Oddziałem KRUS w Mogilnie oraz innymi jednostami samorządowymi, którym dziekujemy za pomoc i życzliwość.

   Serdecznie zapraszamy do współpracy inne jednostki KRUS, Urzędy Gmin i Miast w całej Polsce. Wspólnie wyrównajmy szanse edukacyjne u dzieci i młodzieży :)

STATUT SRS

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES
Małgorzata Koska-Stępak
tel. 725 330 333
mail: stowarzyszenie@srs.zgi.pl

WICEPREZES
Waldemar Stępak

SEKRETARZ ZARZĄDU 
Anna Napadło-Kuczera

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 
Andrzej Gembara

Zmieniony ( 22.05.2017. )